ഉള്ളാളം സമസ്ത മഹാ സമ്മേളനം ഏപ്രിൽ 07 ന്

മംഗലാപുരം :ഉള്ളാളം  സമസ്ത മഹാ സമ്മേളനത്തിന്റെ സ്വഗതസംഘം ഓഫീസ് മംഗലാപുരം ബന്ദർ സീനത്ത് ഭക്ഷ് മസ്ജിദ് സമീപത്ത് ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലാ ഖാസി ശൈഖുനാ ത്വാഖാ ഉസ്താദ് ഉൽഘാടനം ചെയ്തു.  ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലാ […]